upcoming shows:

02.12.17Chemo/Dresden

16.12.17Bolko/Swidnica(PL)

25.12.17AJZ/Chemnitz

31.01.17Ansbach

01.02.18Ostrava(CZ)

02.02.17FUGA/Bratislava